Registreren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Hoewel we bij DaybyDay.be ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat de informatie op onze website altijd correct, volledig of up-to-date is. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Wijzigingen in onze diensten

We behouden ons het recht voor om onze diensten op elk moment te wijzigen, aan te passen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de dienst.
Verwijzing naar algemene verkoopsvoorwaarden
Voor meer informatie over de verkoop van onze producten en diensten verwijzen we u naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Geldigheid van de voorwaarden
Mocht een van de artikelen of een deel van de artikelen van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden nietig en/of ongeldig worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere delen van de artikelen van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten (en eventuele niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, zal uitsluitend worden beoordeeld door de Belgische rechtbanken.